• Narozena 15. února v Jihlavě.
  • ZUŠ v Jihlavě – do roku 1989,  Arnoštka Zemanová.Dana Dubová
  • Konzervatoř  v Brně  1990 – 1996,  Dr. Jarmila Janíčková.
  • Hudební akademie  v Praze  1996 – 2001,  Prof. Jana Jonášová.
  • V roce 2000  – 3 cena v  MPS  Emmy Destinnové, České Budějovice,  1. kategorie.
  • Roku 2001 byla laureátkou téže soutěže, jako nejmladší ve  2. kategorii, a získala od HAMU  studijní pobyt (v programu Erasmus) na Royal Conservatory v Haagu. Zde  studovala od 1.2. do 1.5. pěveckou techniku u Keese J. de Koninga,  intonaci v pěveckém triu, a interpretaci  barokní hudby u prof. Maria van Alteny; účastnila se i barokních kurzů zpěvu s dobovými nástroji vedených proslulou pěvkyní  Jill Feldman.
  • V témže roce účinkovala v opeře B. Brittena „Utažení šroubu“,  v jedné z hlavních rolí – chlapec Miles.  Tato opera byla provedena ve spolupráci HAMU a Státní opery Praha.
  • Věnuje se  hlasovému poradenství, soukromé pedagogice (nápravy vad hlasu i řeči, logopedické poradenství, a to v každém věku – v žádném věku není pozdě) a především sólové koncertní činnosti. Pořádá navíc koncerty s žáky, např. s kontratenorem Zdeňkem Stejskalem, recitály písní G.Mahlera, barokních skladeb při svíčkách s loutnou a theorbou, ale i charitativní koncerty (Tyflo společnost pro slabozraké) – dále viz Koncertní repertoár.

 

velikonoční koncert dana dubová